نامه ای به مسیح.وبلاگ اینجور نوشت بهنامترین

نامه ای به مسیح (منبع)

خداوند همه ی پیغمبران عالم ،پیغمبران خدای همه ی عالم،بخوانیدم و عجابتم کنید

ای پدر،پسر،روح اقدس با هم،مینویسم به یاد خدایت و به نام خدایت،

اینجا زمین است، یاد داری اش ،خاک بود آب زمانی ،سبز و بود و کویر،تو آمدی از به نام پیام آور صلح و دوستی،پیروانت همه پا بر جا، مثل پیروان همکیشت محمد،همه هستیم،مثل پیروان هم کیشت موسی،تو ببین همه هستیم،بی تو و همه ی همکیشانت،به خون کشیده ایم این خاک و آبی را به زور تیر و بی مهری و محنت،ای پیامبر صلح و دوستی مگر نه اینکه پیروانت باید خط راه تو را در پیش بگیرند و بیایند به سوی پایان این راه،چرا چنین نیست،چرا پیروان همکیشت محمد را نحی میکنند و پیروان همکیشت آنان را نفی!چرا پیروان همکیشت موسی همه ی این همه را ،بیا عیسی مگر قرار نیست تو برخیزی؟مگر قرار نیست موسی به پا خیزد، مگر قرار بر این نبود که مهدی هم قیام کند،بیا پیامبر صلح و دوستی بیا که زمین صلح و دستی را کم دارد و همکیش پنداری و هم آیین نگهداری ، بیا که زمان هم دیگر حال رفتن ندارد،اینجا همه چیز به هم ریخته،میلاد توست که با خون در آمیخته،

ای پدر ،پسر،روح القدس با هم ،بیا که زمین تو را کم دارد

سلام

/ 3 نظر / 13 بازدید
ارمیا خادم مسیح

سلام دوست عزیزم خداوند نیز جواب نامه شما را داده است. و امروز در دل من گذاشت که وبلاگی بسازم و نامه او را که گلچینی از ایات کتاب مقدس شامل انجیل و تورات میباشد . و این خود معجزه ای است از طرف خداوند پر محبتمان که بگوید جواب شما را داده و نامه شما را خوانده است و از دلهایتان با خبر است چون متن نامه در نظر ها جا نمیشد بخاطر همین این وبلگ را ساختم . www.nameyekhoda.mihanblog.com[گل]